Tietosuoja

Sähköpostimuistutukset

Rekisterinpitäjä
Bob the Robot Oy (y-tunnus: 1928678-2)
Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki
+358 20 765 9779, hello@bobtherobot.fi

Yhteyshenkilö
Petri Santala
Kaikukatu 4 B, 00530 Helsinki
+358 40 647 2047, petri.santala@bobtherobot.fi

Rekisterin nimi
Virtuaalivaikuttaja Myrskyn sähköpostimuistutusten tilaajarekisteri.

Rekisterin käsittelijä
Sähköpostimuistutusten lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua.

Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Myrskyn sähköpostimuistutusten lähettämiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata sähköpostimuistutuksia. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan sähköpostimuistutuksia, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa sähköpostimuistutusten toimittamisen ja lähettämisen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisällöt
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa sähköpostimuistutusten lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä sähköpostimuistutusten tilanneiden sähköpostiosoitteita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköpostimuistutusten tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Sähköpostimuistutusten lähetysjärjestelmänä käytetään elokuusta 2018 lähtien yhdysvaltalaista MailChimpiä. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn . Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet