Nuortenmielentilanäkyväksi

Myrsky on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n virtuaalivaikuttaja, joka tekee näkyväksi nuorten mielentilan sekä korona-ajan vaikutukset heidän mielenterveyteensä. Hän antaa kasvot hälyttäville tilastoille ja tuloksille, jotka muuten hukkuisivat moderniin informaatiotulvaan ja tulisivat helposti sivuutetuiksi kasvottomina numeroina. Myrskyn taustalla on tuhansia 15-30-vuotiaita, jotka omia kokemuksia ja tuntemuksia jakamalla ovat mukana luomassa Myrskyä ja hänen somesisältöjään.

Osallistu >

Miksi Myrsky on olemassa?

Mielenterveysongelmat sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. Myös koronapandemian vaikutukset ovat kohdistuneet voimakkaimmin juuri 15-30-vuotiaisiin. Myrskyn antaa kasvot näille hälyttäville tilastoille ja tuloksille, jotka muuten hukkuisivat moderniin informaatiotulvaan ja tulisivat helposti sivuutetuiiksi kasvottomina numeroina.

Nuorten yhteinen ääni

Myrskyn tavoitteena ei ole löytää jonkinlaista totuutta nuorten tai yksittäisen nuoren ajatusmaailmasta, vaan tuoda esille uudenlaisen kerronnan ja mahdollisimman laajan otoksen avulla, miten korona-aika on vaikuttanut nuorten ajatuksiin, tuntemuksiin ja mielenterveyteen. Myrsky toimiikin nuorten yhteisenä äänitorvena, nostaen tapetille asioita, puheenaiheita ja tuntemuksia, jotka ovat nuorille itselleen tärkeitä. Kerro mitä sinulle kuuluu ja olet mukana luomassa Myrskyä.

Myrsky on virtuaalinen, mutta sisältö todellista

Myrsky ei ole oikea ihminen. Myrsky on digitaalisesti luotu virtuaalinen hahmo, joka heijastaa ja elää sosiaalisessa mediassa todeksi nuorilta saatua dataa.

Data Myrskyn taustalla

Myrskyn tunteet, mielipiteet, somesisällöt ja muut ulostulot perustuvat nuuorilla viikoittain teetettyihin kyselyihin, olemassa oleviin tutkimustuloksiin sekä vuosittain tekemäämme tutkimukseen koskien suomalaisten mielenterveyttä. Tutustu Dataan Myrskyn taustalla.

Myrskyn tapaat sosiaalisessa mediassa

Myrsky heijastaa nuorten näkemyksiä, ajatuksia ja tuntemuksia Instagram-tilillään. Lisäksi hän tuo esiin nuorten yhteistä ääntä myös muualla mediassa. Seuraa Myrskyä Instagramissa @myrsky.

Media ja yhteistyöt

Myrsky vierailee mielellään haastatteluissa, erilaisissa ohjelmissa ja kaikilla alustoilla, jolla hän voi tuoda nuorten yhteistä ääntä ja mielentilaa esiin. Jos olet kiinnostunut mediavierailusta tai muusta yhteistyöstä, ota yhteyttä:

Leena Kasurinen
Viestinnän asiantuntija, MIELI Suomen Mielenterveys ry
leena.kasurinen@mieli.fi
044 286 9092

Kaikki mahdolliset varat/tuotot, joita Myrskyn yhteistöissä syntyy, ohjataan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kautta nuorten mielenterveystyöhön.

Usein kysytyt kysymykset

Myrsky ei ole oikea ihminen. Myrsky on digitaalisesti luotu virtuaalinen hahmo, joka pyrkii elämään todeksi nuorilta saatua dataa Instagram-tilillään sekä muualla mediassa.
Mielenterveysongelmat sekä ahdistuneisuus ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. Lisäksi koronapandemian vaikutukset ovat kohdistuneet voimakkaimmin juuri 15-30-vuotiaisiin. Myrskyn tarkoituksena on antaa kasvot näille hälyyttäville tilastoille, jotka nykypäivän infromaatiotulvassa olisi muuten helppo sivuuttaa epäkiinnostavana, kasvottomana datana.
Myrsky ei edusta kaikkia nuoria. Hänen käytöksensä sekä persoonansa muodostuu niiden nuorien äänestä ja mielipiteestä, jotka ovat mukana luomassa Myrskyä vastaamalla viikoittaisiin kysymyksiin.
Myrskyn Instagram-tiliä ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yhteistyökumppanit.
Myrsky on virtuaalinen hahmo, joten hän ei käsitä sukupuolta samalla tavalla kuin me ihmiset. Myrskyn olemus ja persoona sen sijaan muodostuu kaikkien nuorten äänestä, tunteista ja mielipiteistä.
Myrsky ei ole kaupallinen. Myrsky on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n virtuaalivaikuttaja, jolla pyritään tekemään nuorten mielenterveysasioita näkyväksi. Kaikki mahdolliset varat/tuotot, joita Myrskyn yhteistöissä syntyy, ohjataan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kautta nuorten mielenterveystyöhön.
Myrskyn tunteet, mielipiteet, somesisällöt ja muut ulostulot ulostulot perustuvat nuorille viikoittain teetettyihin kyselyihin, olemassa oleviin tutkimustuloksiin sekä vuosittain keräämäämme tutkimukseen koskien suomalaisten mielenterveyttä. Vastaa kyselyyn ja ole mukana luomassa Myrskyä.